कोरोना कोषको पैसा रक्सीमा खर्च | मृत्यु भएका मान्छेको समेत हस्ताक्षर किर्ते गरी भ्रष्ट्राचार प्रयास

कोरोना कोषको पैसा रक्सीमा खर्च | मृत्यु भएका मान्छेको समेत हस्ताक्षर किर्ते गरी भ्रष्ट्राचार प्रयासकोरोना कोषको पैसा रक्सीमा खर्च | मृत्यु भएका मान्छेको समेत हस्ताक्षर किर्ते गरी भ्रष्ट्राचार प्रयास – SIDHA KURA JANATA SANGA !! EPISODE 557

SUBSCRIBE :
WEBSITE : WWW.NEWS24NEPAL.TV

#News24Nepal #SidhaKuraJanataSanga #RabiLamichhane

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *